Lista miejsc, które sprawiły mi największe problemy podczas przejazdu szlakiem

Problemy nawigacyjne na szlaku (kierunek zgodny z ruchem wskazówek zegara)

1. Lasy Chotomowskie (Suchocin - Trzciany)
A : Szlaban i znaki nakazujące skręt można zobaczyć w ostatniej chwili, jak będzie się po drugiej stronie skrzyżówania.
B : Teraz (czerwiec 2015) wykarczowali porządnie drogę po której biegnie szlak, jeszcze w maju było tak zarośniętę, że nie było widać ścieżki.
C : Przy tym skrzyżowaniu nie ma żadnych znaków szlaków. Jedziemy prosto w drogę polną w las.
D : Otworzyli (czerwiec 2015) tutaj kąpielisko i zmienił się układ drogowy jedziemy dalej do skrzyżówania.
E : Skręcamy w prawo, znaki szlaku są poprawne.
F : Tutaj brakuje poprawnego oznakowania. Najpierw jedziemy prosto na skrzyżowaniu (brak oznakowania), a następnie skręcamy w lewo na ścieżkę (powinna być strzałka, a nie prostokąt na drzewie) obok drzewa ze oznakowaniem.
lasychotomowskie1
2. Lasy Chotomowskie (Trzciany - Chotomów)
A : Bardzo łatwo przegapić jest ten skręt. Jadąc drogą nie ma znaku szlaku, a sam dukt leśny czy ścieżka jest mocno zarośnięta. Dopiero po 10m od drogi jest znakowanie szlaku zasłonięte przez krzaki. Zjeżdżając w dukt można się upewnić, odwracając się do tyłu (znak namalowany jest na drzewie prawie przy samej drodze.
M : 30 m od drogi skręcamy w prawo. Znakowanie jest, ale zasłonięte przez krzaki.
N : Przecinamy drogę na wprost, nie pamiętam czy było oznakowanie.
B : Dojeżdżamy do drogi, która zaraz krzyżuje się z drogą. Znakowanie jest dobre, ale łatwo można pojechać do skrzyżowania dróg, a trzeba przejechać drogę na wprost i jechać wzdłuż płotu.
C : Tę ścieżkę wyznaczyli po wycince drzew w ok. 2013r. a mimo to nadal nie jest dobrze wyjeżdżona. Znakowanie jest, trzymamy się płotu. Jak płot się skończy kontynujemy jazdę na wprost.
D : Dojeżdżamy ścieżką do skrzyżowania dróg, staramy jechać na wprost. Znak szlaku jest przy drugiej drodze, zasłonięty krzakiem.
E : Skrzyżowanie ze szlakami. Nasz szlak nie jest znakowany. Jedziemy prosto.
F : Dojeżdżamy do drogi koło szkółki leśnej.
G : Szlaban, skręcamy (brak oznakowania).
O : Skręcamy w prawo na ścieżkę znak szlaku jest, ale powinna być strzałka zamiast prostokąta (sugerujący jazdę na wprost).
H : Znakowanie jest, skręcamy w lewo w kierunku polany.
I : Polana powstała po wycince drzew i ciężko zorientować się gdzie jest droga.
J : Wyjeżdżamy na drogę szutrową w prawo.
K : Skręcamy z drogi szutrowej w lewo, znakowanie jest.
L : Skrzyżowanie dużych ścieżek, znakowania brak, jedziemy prosto.
lasychotomowskie2
3. Lasy Chotomowskie (Chotomów - Łajski)
Tutaj oznakowanie szlaku jest dobre, a i sam szlak prowadzi duktami i drogami leśnymi. Trudność raczej powoduje przeplatanie się z innymi lepiej znakowanymi szlakami: z czerwonym rowerowym w A, E, J i K; z czarnym rowerowym MTB w F, G, H i J. Dodatkowo trzeba przeprawić się przez tereny podmokłe w D i O. Na czerwiec 2015 miejsca I i J zostały rozkopane, najlepiej teraz z punktu I pojechać do K szlakiem MTB. Dodatkow B musimy odbić w drogę, a następnie w C skręcamy na szczycie wydmy w prawo, łatwo pojechać prosto. lasychotomowskie3
4. Lasy Nieporęckie
Problemy nawigacyjne w tym lesie spowodowane są dużą zmianą układu dróg leśnych, które nie zostały naniesione na mapę.
A : Tutaj jedziemy drogą, która prowadzi na strzelnicę.
G : Główna droga skręca w prawo , a ledwo widoczny dukt w lewo.
B : Szlaban, a za chwilę wyjazd na bardzo dużą piaszczystą drogę.
C : Z drogi piaszczystej zjazd na dukt leśny.
D : Oznakowania brak, ale można tylko pojechać w lewo, pozostałe dwie drogi to teren prywatny.
E : Przy żwirowni oznakowanie dobre, ale droga już nie bardzo.
F : Tutaj jedziemy prosto przez dłuższy odcinek i następnie skręcamy w lewo na drogę z zielonym rowerowym, znakowanie czerwonego pojawia się trochę dalej od skrzyżowania.
lasynieporeckie
5. Wólka Radzymińska
A : Przy moście nad Bieniaminówką w ciągu drogi DW630, należy trzymać się szlaku rowerowego, czerwony prowadzi wzdluż rzeki do drogi
E : Tutaj jest ostatni znak szlaku nakazujący skręcić przed ulicą
B-C : Według map należy tak jechać, jest tam droga, a później wyjeżdżony rów przeciwpożarowy, jednak znaków szlaku brakuje
D : Znak szlaku ale po drugiej stronie ulicy niż szlak z mapy.
wolkaradzyminska
6. Lasy Drewnickie (Zamostki Wólczyńskie - Marki)
A : Duże skrzyżowanie dróg leśnych jedziemy drogą nie na wprost, ale trochę na prawo.
B : Skręcamy w ścieżkę w las, trzeba być uważnym.
C : Droga prowadzi na wprost, my odbijamy na lewo.
D : Spore skrzyżowanie dróg i ścieżek leśnych, tutaj należy utrzymać prosty kierunek.
E : Na mapie jest, że przejeżdżamy na wprost drogę, faktycznie skręcamy w prawo na drogę i po 10 m skręcamy w lewo w zarośniętą drogę.
F : Nie dojeżdzamy do szosy, tylko zawracamy przez groblę w stronę szutrówki.
G : Skręcamy w szutrówkę w lewo i jedziemy prosto przez około 2km - oznakowania brak.
lasydrewnickie
7. Horowe Bagno
Horowe Bagno obrosło legendą podczas krwawej pętli. Poświęciłem kilka godzin, aby dokładnie znaleźć trasę tego szlaku w okolicach jeziora. Prawidłowa szlak to niebieska linia. Niestety, nie przejezdna całkowicie droga pomiędzy A a H jest mocno zarośnieta, a w H nie przejezdna, cbyba że ktoś lubi pływać. A odcinek D jest całkowicie zarośnięty. Szlaki są na drzewach w środku lasu (nie ma żadnej ścieżki). Szlak z mapy to totalna pomyłka - prowadzi przez środek bagna i miałem problem tam przejść A : Początek wątpliwości, do tego miejsca szlak prowadzi zboczem wydmy śródlądowej, i przy zakręcie należało pojechać prosto, brak widocznego zjazdu z drogi, późnie widać zarysy drogi, a my skręcamy w lewo.
B : Wjeżdżamy na teren podmokły, i zaraz mamy do pokonania rzeczkę. W przypadku wysokiego stanu wody może tam być około 1.5-2m głębokości, wtedy przeprawiamy się z boku przeskakując nad rzeczką o szerokości 1m. (zdjęcie na górze)
C : Dojeżdżamy do sporej ścieżki i skręcamy w prawo, za 200m skręcamy w prawo w kierunku widocznego Jeziora.
D : Dojeżdżamy do jeziora, obok jest grób tragiczne zmarłego chłopaka i szukamy ścieżki wzdłuż jeziora.
E : Jedziemy wychodzoną ścieżka rybacką nad brzegiem jeziora (zdjęcie środkowe). Kilka razy zdarzyło się, że ścieżka była zalana wodą po kostki wtedy robi to niesamowite wrażenie, jakby się jechała przez jezioro (na lewo las, na prawo rozmiar wody, nie widać nawet szuwarów przybrzeżnych)
F : Szlak prowadzi nieco dalej od brzegu (zdjęcie dolne). Próbowałem tamtędy jechać, ciężko przejść, ale oznakowania na drzewach są.
G : Wyjeżdżamy na drogę szutrową, z której zaraz zjeżdżamy.
horowebagno
8. Las Sobieskiego
A : Trzeba wjechać do lasu za szlaban i zaraz skręcić w ścieżkę, na mapach i niektóre ślady gpx prowadzą po ulicy co nie jest zgodne z oznakowaniem.
B : Tutaj przekraczamy ulicę Korkową starając nie zmieniać strony ulicy Jagielońskie/Płatnerskiej mimo iż brakuje tu chodnika, i za budynkiem skręcamy w las.
C : Po za szlabanem nie widać, że prowadzi tam droga, kilka metrów za szlabanem pojawiają się ślady drogi.
D : Tutaj musimy się pilnować, bo tutaj jest skrzyżowanie kilku dróg i ciężko wybrać właściwą.
E : Oznakowany skręt w lewo. Tutaj poruszamy się szlakiem biegowym, który jest bardzo dobrze oznakowany, a czerwony już nie.
F : Szlak biegowy skręca w prawo, a z nim szeroka szutrowa droga, my jedziemy prosto w leśną drogę.
G : Dojeżdżamy do ulicy, ale nie wjeżdżamy na nią i jedziemy wzdłuż niej krawedzią lasu.
H : Tutaj skręcamy w prawo na wydmę. Wydma jest piaszczysta i ścieżki są mocno rozrzucone na boki.
I : Tutaj trzeba bardzo uważać, należy skierować pomiędzy drogę, a ścieżkę z zielonym szlakiem. W 2012 tutaj stała jedna z dwóch tabliczek z odległościami, oczywiście w kierunku północnym była odległość do Góry Kalwarii (to powinno być kierunek południowy), a w kierunku wschodnim (!) była odległość do Modlina, a to powinien być kierunek północny. Tablica nie mogła być przekręcona, bo oznakowania od Zielonego szlaku zgadzały się.
J : Na zdjęciu się nie zmieściło, ale z 200m za I dojeżdżamy do polany, przy słupie energetycznym, na której odbijamy w lewo od drogi, którą poruszamy się, szlak sugeruje jazdę nadal tą drogą.
lassobieskiego
9. Mazowieki Park Krajobrazowy
Szlak jest dobrze oznakowany, jedyna trudność to spora ilość innych szlaków, które sporo się krzyżują, czy na siebie nachodzą. Najgorzej jest gdy szlak łączy sie z czarnym MTB, bo ten jest i o wiele lepiej rozjeżdżony i znakowany. Pozostałe trudności:
A : Przejazd przez pętle autobusową. B : Tutaj nie ma znakowania, że czerwony szlak skręca, prosto prowadzi inny szlak. Do C w 2012 roku była wycinka drzew, w 2015 ścieżka już była, ale nadal dało się odczuć, że ten teren został mocno "przeorany".
C : W tym kierunku to skrzyżowanie nie sprawi problemów, w odwrotnym tak, musimy znaleźć słabą ścieżkę koło płotu
. D : Tutaj odchodzi w prawo sporo szlaków czarny MTB, niebieski rowerowy, niebieski pieszy, i oczywiście nie ma informacji o tym, że czerwony szlak prowadzi prosto a nie skręca z innymi.
E,F,G : Oznakowania brak, najpierw jedziemy w prawo, a później skręcamy w lewo i jeszcze raz w lewo na polanie. Jak przejedziemy przez prowizoryczny mostek z bali, to dobrze jedziemy.
H : Dojeżdżamy do drogi i skręcamy w prawo wdzłuż jeziora..
I : Skrzyżówanie 6 szlaków (czarnego, czerwonego i niebieskiego rowerowego; czerwonego, zielonego i żółtego pieszego), ale na szczęście oznakowany jest nasz szlak.
J : Trzymamy się czarnego rowerowego (znaki szlaku co 50m).
K : Tutaj "ścinamy" czarny szlak, skręt w lewo mocno wyjeżdzony, my jedziemy ścieżka na wprost.
L : Wpadamy znow na czarny, ale przez chwilę jedziemy "pod prąd" czarnego szlaku, na szczęście jest to szeroka droga.
M : Ponownie widzimy znakowanie czarnego szlaku MTB.
mpk1
10. Mazowieki Park Krajobrazowy
A : Kolejne skrzyżowanie szlaków, najbardziej znakowany jest szlak MTB. Dobrze, że szlak czerwony prowadzi prosto.
B : Tutaj zjeżdżamy z drogi, którą jedziemy i zaraz zawracamy ściężką.
C : Dojeżdżamy do skrzyżowania z czarnym MTB, przez moment szlak prowadzi ścieżką bliżej wody, a czarny MTB na górze, ale później te szlaki się schodzą
mpk2
11. Mazowieki Park Krajobrazowy
A : Szlak w tym miejscu nie był znakowany, ale łatwo było trafić na drogę, która dalej obkrążała bagno. Jest to też ostatanie miejsce w Mazowieckim Parku Krajobrazowym, gdzie przecinamy szlaki.
B : Tutaj jedziemy szeroką drogą, a skręcamy w prawo w leśną drogę.
C : Dojeżdżamy do drogi i skręcamy w prawo.
D, E: Wszystkie skrzyżowania przecinamy na wprost.
F : Tutaj musimy uważać, trzymamy się lewej strony.
G : Dojeżdżamy do ubitej drogi i skręcamy w lewo.
mpk3
12. Lasy Otwockie
A : Tutaj skręcamy w las w wąską ścieżkę w las, łatwo można przeoczyć.
B : Ulica Grunwaldzka to tak naprawdę przecinki przez las, a pomiędzy nimi wije się szlak, trzeba sporo uwagi, aby się na nim utrzymać, a nie pojechać ulicą.
C : Wjazd na ścieżkę jest zarośnięty, dodatkowo sprawę komplikuje nielegalne wysypisko śmieci (stan na 2015r.). Na szczęście dalej jest lepiej. W 2012 przejechałem ściężkę i wracałem sie do tego miejsca.
D : Tutaj droga, która prowadzi szlak nie istnieje (stan na 2015r). W 2012 straciłem godzinę czasu aby poprawnie przejechać odcinek D, E, F, G. W 2012
otwock
13. Lasy Otwockie
A : Do szlaku dochodzi rowerowy.
B : Dojeżdżamy do niewielkiej polany i skręcamy w kierunku lini energetycznej i przecinamy ją na wprost.
C : Dojeżdżamy do kanału, pokonujemy go i następnie skręcamy w prawo.
D : Wyjeżdżamy na piaszczystą drogę i skręcamy w lewo.
E : Skręcamy w prawo na dawny nasyp kolejowy.
F : Dojeżdżamy do ścieżki i jedziemy wzdłuż rzeczki i torów
srodborow
14. Janów - Otwock Mały
Szlak prowadzi przez A, B, F, G, J. Zalecam przejazd przez A, B, C, D, E, F, G, H, J. A : Na zakręcie skręcamy w drogę polną między domami. W 2012 miałem wrażenie, że wjeżdżam komuś na podwórze. Dalej jedziemy w kierunku dużej murowanej stodoły/obory.
B : Przekraczamy mostek na rzecze i skręcamy w lewo, a nie jak szlak prowadzi w prawo.
B - G : Szlak prowadził kiedyś drogą, która została zaorana i w tej chwili to jest czyjś środek pola, które jest uprawiane. Po drugiej stronie szosy jest znowu nieuprawiane pole, które zarosło. Kilka razy widziałem tam znak, ale nigdy nie znalazłem ścieżki.
C : Dojeżdżamy do ruchliwej ulicy, będzie ciężko ją przekroczyć i pojechać kilkadziesiąt metrów do skrzyżowania.
D : Skręcamy w prawo w drogę asfaltową.
E : Skręcamy jeszcze raz w prawo w drogę szutrową.
F : W tym miejscu z prawej strony dochodzi szlak, spogląm 2m krzaki, żadnej ścieżki.
G : W tym miejscu powiniśmy skręcić w prawo i jechać sadem, wzdłuż sadu. Pod lasem ktoś się pobudował i nie ogrodził się jeszcze (2012r.) i jechałem po jego podwórku ku zaskoczeniu mieszkańców (na szczęście była to dzień). Dalej jedzie się pomiędzy stodołami, a skrajem lasu. Bardzo dużo śmieci, psie budy, krótko mówiąc nie polecam, złapałem tam gumę w 2012r.
H : Dojeżdżamy do szosy i skręcamy w lewo i trzymamy się szosy.
J : Znowu jesteśmy na szlaku.
otwockmaly
15. Zalesie Górne
Szlak prowadził przez A, G, F, E, D, jednak trasa została zmieniona na A, B, C, D. Przez zmianę trasy uniknięto przeprawy przez rzekę Zieloną w miejscu, gdzie często nie było mostu. A : Skrzyżowanie dróg szutrowych, powiniśmy tu skręcić w prawo na gościeniec Warecki.
B : Przejeżdżamy rzekę Zieloną dużym betonowym mostem, i za mostem skręcamy w prawo w drogę za szlabanem.
C : Jedziemy lasem ścieżką, i wyjeżdżamy w Zalesiu Górnym, chwilę jedziemy i wracamy na szlak.
D : Tu z prawej strony dochodzi stary ślad szlaku. Jest to niewielki lasek, zachowaną ścieżką do rzeki.
G : Tutaj skręcamy w drogę między domami, brak oznakowania, ale sama uliczka była charakterystyczna i za kolejnymi razami wiedziałem, gdzie skręcić.
F : Po dotarciu do rzeki, należało skręcić w prawo i wzdłuż płotu i rzeki do jechać do końca ogrodzenia i w tym miejscu pokonać rzękę.
E : Miejsce przeprawy przez rzekę. To miejsce pokonywałem conajmniej 10 razy, most był tylko za dwoma razami, w pozostałych razach, trzeba było przejść rzekę głębokości do kolan.
zalesie
16. Lasy Chojnowskie
lasychojnowskie
17. Wólka Pracka
Skręcamy z asfaltówki Ana drogę polną, która jest zapuszczona. Jedziemy obok dawnej aleji z drzew, która zarósła. Szlak prowadzi, najpierw środkiem alei A - B, a poźniej po zachodniej stronie B - C. Najpierw nie da się jechąć środkiem, bo jak wspomniałem zarosło, a później próbując jechać zachodnią stroną, jedziemy po polu (po wschodniej jest droga). O dziwo oznakowanie jest na początku i na końcu C wolkapracka
18. Wólka Pracka
Tutaj przejeżdżamy drogę piaszczystą przy linii wysokiego napięcia na wprost pod kątem, a nie jak znak sugeruje skręcamy w prawo. wolkapracka2
19. Cmentarz Południowy Antoninów
antoninow
20. Lasy Sękocińskie
szkolkalesna
21. Lasy Sękocińskie
zimnawoda
22. Lasy Komorowskie
granica
23. Las Młochowski
podkowalesna
24. Kampinowski Park Krajobrazowy
Tutaj poruszamy się żółtym szlakiem pieszym, częściowo też zielonym pieszym, ale nie tym, którym mamy jechać w północnej części Kampinosu. A : Przed przystankiem skręcamy w lewo na drogę.
B : Skręcamy w ściężkę przed parkingiem.
C : Skręcamy w ściężkę, gorzej oznakowaną niż szlak dydaktyczny i docieramy do zbocza.
D : Wspinamy się na górę po piachu.
E : Tuż przed szczytem przełęczy, odbijamy w prawo w dół.
F : Trzeba być uważny przy tym rozejściu szlaków, bo żołty prowadzi lekko w prawo, a niebieski lekko w lewo
rezerwatbiela